Rozsah jazykových služeb

Řízení mezinárodních projektů

Internazionalizace (I18n), globalizace (G11n), lokalizace (L10n), překlady, projektový management, ]Project Open[, management pracovních toků.

Tvorba webů, správa webů, vícejazyčné weby a podpora

Poskytování komplexní technické podpory pro webové stránky, zajištění pravidelné správy obsahu a dalších služeb.

Překladatelské služby

Evropské jazyky a čínština, uživatelské příručky, dokumenty online nápovědy, překlady software, technická dokumentace, vyhodnocení lingvistické kvality (dle norem LISA), lingvistické revize, jazykové technické revize, systém sledování případů, strojový překlad, lokalizace webových stránek, překlady multimédií, technické překlady.

Zpracování dokumentů (DTP)

Produkce dokumentů, oddělení produkce dokumentace, předzpracování před překladem, post zpracování a příprava k tisku, mnoho formátů dokumentace, Frame Maker, QuarkXPress, Page Maker atd.

Lokalizace multimédií

Online počítačová a webová školení, video aplikace, animace flash a her včetně nahrávání voice-over (VO), titulkování, zpracování audio, grafická editace, editace videa, port-produkce a globalizace DVD.

Tlumočnické služby

Doprovodné tlumočení, konsekutivní tlumočení, konferenční tlumočení, simultánní tlumočení, soudní tlumočení.

Firemní poradenství pro jazykovou správu obsahu (CMS)

Zavedení nástrojů počítačové podpory překladu (nástroje CAT) a správa překladových pamětí (správa TM).

Testování lokalizace software a testování kvality

Vyhodnocení jazykové kvality (LQA), lingvistické testování (výsledky LISA), funkční testování, kosmetické testování, testování internacionalizace (I18N), automatizace testování, zprávy o kvalitě testování.

Korektury překladů

Vyhodnocení kvality (LQA), výstupní zprávy kvality překladu.